Skip to content

Zaburzenia rytmu serca

4 miesiące ago

162 words

Znalezione obrazy dla zapytania Zaburzenia rytmu serca i przewodzeniaZaburzenia rytmu serca u załogi lotniczej mogą być spowodowane przez strukturalną chorobę serca lub zaburzenia hormonalne lub inne zaburzenia organiczne. Dlatego przy badaniu arytmii u załogi lotniczej obowiązkowa jest ogólna ocena kardiologiczna i ogólna ocena lekarska. W przypadku załogi lotniczej z potwierdzoną arytmią, ocena zarówno nieprawidłowości w prowadzeniu jak i terapii antyarytmicznej (która może mieć istotne skutki uboczne o znaczeniu zdrowotnym) jest krytyczna, ponieważ oba mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lotu.

Ścisła współpraca z ekspertami w dziedzinie elektrofizjologii jest zalecana w celu zapewnienia, że ​​wszystkie potencjalne opcje są badane, ponieważ jest to szybko zmieniająca się dziedzina. Coraz częściej zaleca się, aby załoga samolotu przechodziła lub już przeszła ablację cewnika lub implantację urządzenia, a dane o wynikach krótko- i długoterminowych muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu licencji załogi statku powietrznego.
[więcej w: badanie elektrofizjologiczne serca, kardiolog blog, badania elektrofizjologiczne ]