Skip to content

Tag: maseczka z siemienia lnianego na włosy

Ukierunkowana ekspresja dominującego negatywnego EGF-R w nerkach zmniejsza uszkodzenia kanalikowo-śródmiąższowe po uszkodzeniu nerek ad 9

3 miesiące ago

393 words

Niedawna praca (53) sugeruje, że w warunkach patologicznych zachodzi przemiana z proksymalnych komórek kanalików w fibroblasty. FSP-1 (specyficzne dla fibroblastów białko 1), gen kodujący białko specyficzne dla fibroblastów, będzie kierowcą konwersji. W mysim modelu choroby w błonie podstawnej stwierdza się, że komórki nabłonka kanalików eksprymują FSP-1 i przekształcają się w fenotyp fibroblastów w obszarach fibrogenezy…

Zależna od MyD88 indukcja alergicznych odpowiedzi Th2 na antygen donosowy ad 7

3 miesiące ago

751 words

Sugeruje się, że regulacja w górę cząsteczek kostymulujących w odpowiedzi na LPS zależy od cząsteczki adaptacyjnej TRIF, która pośredniczy w szlaku niezależnym od MyD88 (37). O podwyższeniu poziomu ekspresji TRIF w tym względzie świadczy także pośrednictwo w wytwarzaniu IFN typu I. Jednocześnie wykazano, że przekazywanie sygnałów przez kilka innych receptorów TLR zwiększa ekspresję cząsteczek kostymulujących…