Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska CORSTYM lek.Damian Sendrowski
Wszystko dla Twojego Serca i Twojego Domu
 
 
 
Twoja wyszukiwarka
 
 

 

JAKIE MOGĄ BYĆ POWIKŁANIA ZABIEGU ABLACJI?
 

Poważne powikłania  zabiegu   rzadkie. W przypadku pacjentów z zespołem WPW śmiertelność związana z zabiegiem (0–0,2 %) jest mniejsza od ryzyka nagłego zgonu w razie nie podjęcia leczenia zabiegowego. Inne poważne powikłania ablacji WPW to blok AV III° (dotyczy szlaków przegrodowychi przyprzegrodowych — 0,17–1%) oraz tamponada  serca  (0,13–1,1%). Najistotniejszym powikłaniem ablacji częstoskurczu węzłowego jest blok AV III° —powikłanie to występuje w < 1% przypadków. Ablacja wiąże się również z ryzykiem owikłań zakrzepowo-zatorowych, których częstość ocenia się na < 0,5%. Istnieje również niewielkie ryzyko infekcyjnego zapalenia wsierdzia, które jest minimalizowane przez podanie przed zabiegiem antybiotyku i.v. Stosowane w czasie zabiegu promieniowanie Roentgena minimalnie zwiększa ryzyko wystąpienia nowotworów (około 0,1%w ciągu całego życia) i może uszkodzić komórki rozrodcze. Ryzyko wystąpienia wadu dziecka poczętego po ablacji jest o 0,0002%większe.  Istnieje również  ryzyko  reakcji alergicznych na leki używane w czasie zabiegu.  Nieco  częściej występują  powikłania miejscowe związane z nakłuciem naczyń:krwiak, tętniak rzekomy, przetoka tętniczo-żylna.
 

CZY ZABIEG JEST BOLESNY?
 

Przed nakłuciem naczyń pacjent jest znieczulany miejscowo. W czasie badania elektrofizjologicznego pacjent odczuwa kołatanie serca. Podczas aplikacji prądu RF podaje się dodatkowo leki przeciwbólowe  i uspokajające i.v. (Fentanyl, Midanium). Zabieg nie jest całkowicie bezbolesny, ale większość pacjentów ocenia go jako mniej dolegliwy niż wizyta u stomatologa.
 

JAKIE SĄ STANDARDY POSTĘPOWANIA?
 

W przypadku większości miarowych częstoskurczów z wąskim zespołem QRS istnieją wskazania klasy I (panuje zgodność, że dana metoda jest korzystna dla chorego) i poziom dowodów B (dane z małych badań randomizowanych, badań nierandomizowanych i rejestrów) do wykonania ablacji.

Szczególną  grupę  stanowią pacjenci z zespołem preekscytacji (WPW). U tych chorych główne ryzyko nie wiąże się z napadowymi częstoskurczami nawrotnymi, a z wystąpieniem napadu migotania przedsionków przewodzonego do komór przez szlak dodatkowy . Ryzyko nagłego zgonu w przebiegu zespołu  WPW ocenia  się  na 0,15–0,39%/rok

w obserwacji 3–10-letniej. U połowy pacjentów po NZK w przebiegu zespołu WPW zatrzymanie krążenia stanowiło pierwszy objaw choroby!
 

W przypadku tej jednostki chorobowej badanie elektrofizjologiczne z następową ablacją jest postępowaniem pierwszoplanowym!

 
 
 
Przy podejmowaniu decyzji o ablacji warto pamiętać o skuteczności ablacji:
 
 
 

 
 
 
Hostowane na o12.pl