Indywidualna opieka dla każdego Pacjenta
 
 
 
Twoja wyszukiwarka
 
 
 
 
 

 

lek. Damian Sendrowski, EMBA


specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych
 

 
W przeszłości pracowałem w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Specjalistycznego Św.Wojciecha w Gdańsku,Przychodni Specjalistycznej Falck, Szpitalu Swissmed.
 
Uczestniczyłem jako współbadacz oraz główny badacz w wielu projektach naukowych z dziedziny kardiologii. Mam doświadczenie w kierowaniu podmiotem leczniczym.
 
Uczestniczyłem w tworzeniu pracowni elektrofizjologii i implantacji stymulatorów serca.
 
 
Pracuję jako kardiolog w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz w Poradni
 
Kardiologicznej oraz Poradni Kontroli Stymulatorów i Defibrylatorów w Lęborku
 
 
 
 
 
 
 
Operacje z zakresu elektrostymulacji (implantacje stymulatorów serca) oraz zabiegi z zakresu elektrofizjologii (ablacje, badanie elektrofizjologiczne) wykonuję w
 
 
Oddziale Kardiologicznym Vascular Swissmed sp. z o.o. w Gdańsku
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od wielu lat interesuję się kardiologią z szczególnym uwzględnieniem zagadnień elektroterapii i elektrostymulacji serca.
 
Interesuje mnie również tematyka zarządzania w ochronie zdrowia.
 
 
Certyfikaty firm Biotronik, Medtronic, St. Jude
 
Ukończyłem szkolenie odbywane w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego 2006-2008 "Polcard II edycja Szkolenia Adeptów Elektrofizjologii- Szkolenie w zakresie elektrofizjologii diagnostycznej"
 
pod patronatem:
 

 
Brałem udział w wielu edycjach warsztatów i szkoleń polskich oraz zagranicznych  z zakresu elektrostymulacji, elektrofizjologii klinicznej, echokardiografii.
 
 Wspierane przez Hosting o12.pl