Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska CORSTYM lek.Damian Sendrowski
Wszystko dla Twojego Serca i Twojego Domu
 
 
 
Twoja wyszukiwarka
 
 

lek. Damian Sendrowski

specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych


 
W przeszłości pracowałem w Oddziale Kardiologicznym Szpitala Specjalistycznego Św.Wojciecha w Gdańsku, Przychodni Specjalistycznej Falck, Szpitalu Swissmed.
 
Uczestniczyłem jako współbadacz, a obecnie główny badacz w wielu projektach naukowych z dziedziny kardiologii. 
 
Obecnie pracuję jako kardiolog w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku
 
 
Przyjmuję pacjentów w ramach Poradni Kontroli Stymulatorów i Defibrylatorów oraz implantuję i uczę zasad wykonywania zabiegów w  Pracowni Elektrofizjologii
i Urządzeń Wszczepialnych Serca.
 
Od wielu lat interesuję się kardiologią z szczególnym uwzględnieniem zagadnień elektroterapii i elektrostymulacji serca.
 
Interesuje mnie również tematyka zarządzania w ochronie zdrowia.
 
 
 
                 Elektrostymulacji serca                            Elektrofizjologii klinicznej
 
 
 
 
 • implantacji stymulatorów serca                                                                        
 • implantacji kardiowerterów-defibrylatorów (ICD)
 • implantacji stymulatorów resynchronizujących (CRT)
 • implantacji stymulatorów resynchronizujących z funkcją ICD (CRT-ICD)
 • badania elektrofizjologicznego (EPS)
 • ablacji prądem RF:
 1. trzepotania przedsionków
 2. częstoskurczów węzłowych (AVNRT)
 3. szlaków dodatkowych (zespół WPW)
 4. idiopatycznych częstoskurczów komorowych
 5. ablacji  łącza A-V
 
Certyfikaty firm Biotronik, Medtronic, St. Jude
 
 
Ukończyłem szkolenie odbywane w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego 2006-2008 "Polcard II edycja Szkolenia Adeptów Elektrofizjologii- Szkolenie w zakresie elektrofizjologii diagnostycznej"
 
pod patronatem:
 
 

Brałem udział w wielu edycjach warsztatów i szkoleń z zakresu elektrostymulacji i elektrofizjologii klinicznej.
 
 
 
 

 

Hostowane na o12.pl